sobota , 15 czerwiec 2024
fot. Internet

Komunikat o ankietyzacji mającej na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż Gmina Miasta Gdańsk przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdańska” w ramach opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia ze środków funduszy unijnych przez Miasto Gdańsk w zakresie dofinansowania szeregu inwestycji.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego planu zostanie m.in. wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Miasta Gdańska, dlatego też informujemy Państwa, iż mogą się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się stosownymi listami intencyjnymi od Prezydenta Miasta Gdańska.

Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu.

Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.

About Kasia

Zobacz również

50-te Urodziny Zaspy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na uroczyste obchody 50-lecia Zaspy, które odbędą się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement