czwartek , 18 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider

Rada Osiedla Zaspa Młyniec

Rada Osiedla Zaspa Młyniec od ponad trzech lat funkcjonuje na gdańskiej Zaspie jako jednostka pomocnicza miasta Gdańsk.IMG_3222

Działalność Rady skupia się przede wszystkim na poprawie infrastruktury osiedla – mówi Łukasz Bejm, przewodniczący Rady Osiedla Zaspa Młyniec. Ze środków finansowych przysługujących Radzie są remontowane chodniki, instalowane przyrządy siłowni zewnętrznych oraz montowane są stojaki rowerowe

Ponadto, jak dodaje Kamil Sośniak, wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Zaspa Młyniec  – Rada chętnie wspiera inicjatywy społeczne. – Dzięki naszej działalności finansujemy organizację festynów, warsztatów artystycznych i spektakli teatralnych oraz zakup wyprawek szkolnych czy też nagród w konkursach osiedlowej Biblioteki – dodaje.

IMG_2636 Swoim lobbingiem Rada wywalczyła m.in. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz  modernizację przyszkolnych boisk Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13.

Przed nami jednak nadal wiele pracy – przyznają zgodnie Kamil Sośniak i Łukasz Bejm.

2014 jest ostatnim rokiem naszej kadencji, dlatego od efektywności pracy Rady zależy czy mieszkańcy  zdecydują się ponownie dać nam mandat zaufania.

Rada Osiedla Zaspa Młyniec zaprasza do kontaktu i współpracy. Radni pozostają do dyspozycji podczas dyżurów, w każdy wtorek od godz. 18.30 do 19.30 w siedzibie Rady czyli XV Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Pilotów 7, pokój nr 6.

A na co Rada wydaje swoje środki finansowe? Przeczytacie o tym poniżej w uchwale z lutego 2014 roku.

Uchwała Nr  XXIII/37/14

Rady Osiedla Zaspa Młyniec

z dnia 10.02.2014 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie §33 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XIX/352/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zaspa Młyniec oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych,

 

Rada Osiedla Zaspa Młyniec uchwala, co następuje:

 § 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 54 856 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 do dyspozycji Rady Osiedla Zaspa Młyniec na następujące cele:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy XV LO                                                                                                                kwota 20000 zł

2. Remont chodników na osiedlu Zaspa Młyniec                                                                                                                                kwota 10856 zł

3. Turniej Szóstek piłkarskich z okazji 40-lecia Zaspy Młyńca                                                                                                    kwota 1000 zł

4. Festyn Rodzinny z okazji 40-lecia Zaspy Młyniec połączony z „Biegowym Grand Prix Dzielnic Gdańska”        kwota 5500 zł

5. IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej                                                                                                                                                 kwota 4000 zł

6. Wyprawki szkolne dla uczniów ZKPiG nr 13                                                                                                                                    kwota 6000 zł

7. Organizacja spektakli edukacyjnych oraz warsztatów artystycznych we współpracy z klubem „Plama”             kwota 2500 zł
8. Turniej piłki ręcznej z okazji 40-lecia Zaspy Młyńca                                                                                                                   kwota 1000zł

9. Stojaki rowerowe                                                                                                                                                                                         kwota 2000zł

10. Z@spiańscy seniorzy w internecie – warsztaty komputerowe dla seniorów Zaspa Młyniec                                   kwota 2000 zł

Rezerwa:                                                                                                                                                                                                                                     0 zł

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Zaspa Młyniec. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

About Marcin

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.