wtorek , 9 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
drmg.gdansk

Wymiana asfaltu na ulicy Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, DRMG przystąpila do realizacji zadania związanego z remontem nawierzchni ulicy Pilotów w Gdańsku. Modernizacja rozpocznie się od ul. Jana Pawła II i przebiegać będzie w kierunku ul. Hynka. W pierwszej kolejności opracowana została dokumentacja projektowa, dzięki której (po oszacowaniu kosztów remontu) określony został dokładny zakres realizacji robót.

drmg.gdansk
drmg.gdansk

W lipcu 2015 r. DRMG ogłosiła przetarg na realizację powyższego zamówienia. Realizowany przedmiot zamówienia obejmuje poprawę stanu technicznego ul. Pilotów w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II w stronę ul. Hynka.
Celem realizacji zadania jest wykonanie I Etapu poprawy stanu nawierzchni jezdni, zatok postojowych z krawężnikami oraz fragmentów chodników i wjazdów na długości ok. 300 m od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do końca parkingu przy budynku Pilotów 8.

drmg.gdansk
drmg.gdansk


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące roboty drogowe:

1) Roboty rozbiórkowe w tym: – Rozbiórka chodników – 311 m2. – Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) – 920 m2. – Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – 59 m2. – Frezowanie nawierzchni asfaltowej – 1 732 m2.
2) Roboty budowlane w tym : – Nawierzchnia jezdni z mieszanki mastyksowo grysowej – 1 732 m2. – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm – 864,50 m2. – Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm – 109,50 m2. – Nawierzchnia chodników z płytek betonowych 30x30x5- ok 249,00 m2. – Regulacja pionowa studzienek – 14 szt. – Zieleń drogowa – trawniki-293 m2. – Docelowa organizacja ruchu.

28 września rozpoczęła się wymiana asfaltu na ul. Pilotów w Gdańsku

W związku z tym zmiana organizacji ruchu będzie wyglądała następująco: ruch pojazdów odbywać się będzie jedno kierunkowo-wjazd od str. Jana Pawła, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania wzdłuż ul. Pilotów i na parkingach, wykonawca dołoży wszelkich starań aby jeden z dwóch przebudowywanych parkingów był zawsze dostępny do parkowania. Ruch pieszy nie będzie zakłócony.

8 wykonawców stanęło do przetargu na realizację robót budowlanych. O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90% decydowała zaproponowana cena, pozostałe 10% kryterium to gwarancja jakości. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie , z którą 3 września podpisana została umowa. Przekazanie Wykonawcy placu budowy zaplanowano na 22 września. Roboty budowlane potrwają do końca listopada 2015 r., a pielęgnacja zieleni potrwa do listopada 2016.

drmg.gdansk
drmg.gdansk

 

drmg.gdansk

About Kasia

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.