sobota , 15 czerwiec 2024

Aktywna debata w grupach nad wizją Gdańska i jego mieszkańców w roku 2030

10 lutego 2014 roku odbyła się Aktywna debata w grupach nad wizją Gdańska i jego mieszkańców w roku 2030. Był to kolejny warsztat w ramach budowy Strategii Gdańska 2030 Plus. Spotkanie odbyło się w Centrum Hewelianum i wziął w nim udział Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, jego zastępcy, a także grupa osób związanych z biznesem, kulturą, organizacjami pozarządowymi i światem mediów.

Uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jak powinna wyglądać wizja Gdańska w 2030 roku. W grupowej „burzy mózgów” pojawiły się hasła definiujące Gdańsk przyszłości: Gdańsk to MOJE miasto; w tym mieście najważniejsi są ludzie; miasto dumnych mieszkańców – ludzi odpowiedzialnych; miasto ludzi przedsiębiorczych, dojrzałych; miasto o atrakcyjnych warunkach życia; miasto, w którym chce się mieszkać; tu studiować, tu zostać po studiach; metropolia na miarę metropolii światowej; miasto o uwolnionym potencjale innowacyjności; miasto młodych ludzi ze szczęśliwymi staruszkami; miasto wyedukowanych mieszkańców, którzy podejmują świadome wybory; Gdańsk – zbiorowisko różnych światów dla każdego; pluralizm wspólnot; miasto szans; miasto ludzi szczęśliwych (szczęście rozumiane wieloaspektowo); miasto, w którym można łatwo wpinać się po drabince społecznej.

Następnie gości podzielono na 4 grupy. Wnioski pracy zespołowej kształtowały się następująco. Gdańsk powinien stać się miastem idei, szanującym różnorodność i zachęcającym do aktywności. Jego siłą i mocnymi stronami jest bycie o krok z przodu przed konkurencją. To miasto perspektyw dla ludzi w nim żyjących. Akcentowano także potrzebę tworzenia wspólnotowości – odpowiedzialności za siebie nawzajem, jedności w swojej różnorodności. To miasto obywateli odpowiedzialnych, wyedukowanych, którzy są zaangażowanymi członkami społeczności. Ale wartość Gdańska przyszłości to także szanse jako sam organizm miejski stwarza ludziom w nim mieszkającym.
Grupa zajmująca się zagadnieniem praca zaznaczała, że jest to sfera, która stanowi podstawę godnego bytu dla mieszkańców. A pracę w Gdańsku mają dawać różne gałęzie nie tylko przemysłu, ale i turystyki, nowych technologii, usług i innych dziedzin. Z pracą powiązana jest edukacja, której oferta ma być dostosowana do rynku pracy – tak by kształcić kadry, które prace szybko znajdą. Omawiano także obszary procesowości. Wyznaczanie sobie ram, celów i konsekwencji w ich realizacji. Podkreślano hasło magnetyzmu miasta – jako organizmu matka, od którego się odchodzi, ale i wraca, bo metropolia, która promieniuje i przyciąga.

Na koniec uczestnicy warsztatów, poprzez głosowanie wybierali najbardziej atrakcyjne ich zdaniem zagadnienia. Największe uznanie zdobyły:

12 głosów – „Magnetyzm miasta”

11 głosów – „Być krok do przodu”

8 głosów – „Miasto perspektyw – perspektywy mieszkańców”

7 głosów – „Miasto obywateli”

6 głosów – „Ciągłość – cele – konsekwencja”

6 głosów – „Bezpieczeństwo prorozwojowe”

– W nowej strategii ważna będzie kwestia akcentowania tych haseł. Bo to przecież stare, choć w tym ujęciu nowe pojęcia – podkreślał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Bardzo mnie cieszy, ze aktywnymi odbiorcami i twórcami dokumentu strategii są elity wespół z mieszkańcami. Istnieje szansa że strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus pozwoli nam być o kilka kroków do przodu przed innymi.

źródło: www.gdansk.pl

About Marcin

Zobacz również

Kino dla młodego widza – czerwiec 2024

Katak bardzo chce dorosnąć, ale nadal wygląda młodziej od rówieśników. Do tego mało kto wierzy, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement