środa , 20 październik 2021
previous arrow
next arrow
Slider
fot. Internet

Gdański głos o „Maluchu” w Warszawie

O finansowaniu niepublicznych żłobków oraz o zmianach w rządowym programie „Maluch” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Ireną Wóycicką rozmawiali Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Krystyna Konieczny dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Spotkanie odbyło się 5 lutego o godzinie 13.30 w Pałacu Prezydenckim. Gdańska delegacja, w której wziął udział także prezes Arkadiusz Gawrych (z fundacji Pozytywne Inicjatywy, która na terenie woj. pomorskiego prowadzi 50 żłobków) rozmawiała z przedstawicielami Prezydenta RP i rządu – m.in. podsekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińską i ministrem Pawłem Orłowskim. Spotkanie miało charakter konsultacji wymiany i doświadczeń. A związane było z postulatami przesłanymi w liście do Ewy Kopacz, w których Miasto Gdańsk zwracało się z prośbą o podjęcie działań w celu przyspieszenia tegorocznej edycji programu „Maluch”. List ten nawiązywał również do zmiany podejścia systemowego, w kwestii wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych tj. ustanowienie dotacji na zasadach tak jak dla przedszkoli.

– W Warszawie mogliśmy już szczegółowo podyskutować o doświadczeniach i bolączkach związanych z rozstrzyganiem programu „Maluch” w terminach zaproponowanych przez rząd – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Uzyskaliśmy zapewnienie, że nasze spostrzeżenia i uwagi zostaną uwzględnione podczas kolejnych edycji programu.

Poniżej fragmenty listu skierowanego do Premier Ewy Kopacz pod koniec 2014 roku:

„Program „MALUCH” zakłada możliwość pozyskiwania dofinansowania miejsc opieki w żłobku i klubie dziecięcym na cały rok jego funkcjonowania. Jednak termin ogłaszania i rozstrzygania konkursu utrudnia korzystanie z całorocznego wsparcia przez organy prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz inne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, w skutek, czego przez pierwszą połowę roku instytucje prowadzące żłobki i kluby dziecięce jak i rodzice małych dzieci pozostają bez wsparcia. Dla przykładu, w tym roku konkurs był ogłoszony w marcu, jego wyniki zostały opublikowane w maju, a umowy zawarte w sierpniu, co doprowadziło do sytuacji, iż przelanie środków nastąpiło 1 grudnia. Zatem 11 miesięcy żłobki i kluby dziecięce pozostawały bez wsparcia, a koszty trzeba było pokrywać często z zapożyczonych środków. Sytuacja ta poważnie zagrażała i zagraża stabilności finansowej podmiotów prowadzących placówki. Proste rozwiązanie, jakim jest rozstrzygnięcie konkursu do lutego 2015 roku umożliwi skuteczniejsze wsparcie rodziców chcących skorzystać z miejsca opieki w placówce. Dla zobrazowania okoliczności, jako przykład należy podać sytuację, w której np. rodzice z niewielkiej miejscowości jak Puck nie są w stanie ponosić opłaty w wysokości 600 zł przez 11 miesięcy, aby po tym okresie otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 za m-c. Należy podkreślić, że z tego typu opieki korzystają często osoby będące w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Osoby te często nie posiadają rodziny mogącej dać wsparcie w opiece nad dzieckiem i rodzice zmuszeni są do szybkiego powrotu na rynek pracy ze względu na słaby status ekonomiczny rodziny.

W całej Polsce ze środków UE oraz programu „MALUCH” utworzono ponad 500 żłobków i klubów dziecięcych, z tego dla przykładu Pozytywne Inicjatywy utworzyły i prowadzą 67 takich placówek na terenie całego województwa pomorskiego. Jest to największa sieć żłobków w Polsce. Aktualne rozwiązania systemowe i proceduralne stwarzają poważne zagrożenie istnienia i funkcjonowania tych placówek. Trzeba podkreślić, iż żadna organizacja nie ma takich środków, żeby kredytować przez 11 miesięcy wszystkich rodziców. Dodatkową trudnością jest fakt, że opieka żłobkowa jest najbardziej kosztowna, w porównaniu np. z opieką przedszkolną, a jedyną, której dofinansowanie nie jest obowiązkiem ze strony gmin. Zgodnie z art. 60 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko dotację celową z budżetu gminy. Niestety, ze względu na ograniczony budżet wynikający z dużej ilość zadań nałożonych na Gminę, środki przeznaczone na wypłatę dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych są niewystarczające, gdyż przyznawane są tylko na kilka miesięcy w roku.

W związku z niedostateczną Liczbą dostępnych miejsc w placówkach publicznych, popularyzacja opieki dzieci do lat 3 w placówkach niepublicznych poprzez stworzenie możliwości stałego dofinansowania kosztów utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, spowoduje przede wszystkim obniżenie kosztów czesnego dla rodzica, przez co zostanie zwiększona dostępność oraz atrakcyjność formy opieki w tych placówkach

gdansk.pl

Zobacz również

Kina Konesera w Kinie Helios Galeria Alfa

Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Wyświetlane …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *