niedziela , 19 wrzesień 2021
previous arrow
next arrow
Slider
fot. gdansk.pl

I Metropolitalne Forum Kultury

17 i 18 września, w Sopocie i w Gdańsku, nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele instytucji kultury, samorządów i rządu spotkają się na I Metropolitalnym Forum Kultury zorganizowanym pod hasłem „Edukacja Kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, zobowiązania”.

Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja. Celem Forum jest określenie potencjałów, jakie mogą przyczynić się do zmian systemowych w edukacji kulturalnej, zwiększenia współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami i innymi, oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi, a także podniesienie jakości oferowanych programów.

Organizatorami I Metropolitalnego Forum Kultury są Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Za przygotowanie programu odpowiada Instytut Kultury Miejskiej. Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

W sumie, na I Metropolitalne Forum Kultury zgłosiło się 350 osób z całego województwa pomorskiego. Wśród nich są zarówno nauczyciele, pedagodzy, jak i edukatorzy nieformalni i przedstawiciele instytucji kultury.

Dwudniowe Metropolitalne Forum Kultury podzielone będzie na bloki tematyczne. 17 września organizatorzy zapraszają do Sopotu do Państwowej Galerii Sztuki, a 18 września do Gdańska – Forum będzie się odbywać w Europejskim Centrum Solidarności przy ul. Doki 1.

W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in.: prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobra Edukacja), Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Marta Białek-Graczyk (prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę”), Wiktor Jędrzejec (Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej), przedstawiciele Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Unii Europejskiej, Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania), Hanna Wróblewska (Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki), Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Anna Mazgal (Centrum Cyfrowe), Łukasz Kowalski (Brama Grodzka), Szymon Kloska (Instytut Książki).

I METROPOLITALNE FORUM KULTURY
17 września 2014

Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, sala multimedialna, II piętro
BLOK I: EDUKACJA KULTURALNA: JAK JEST REALIZOWANA?
Jak realizowana jest edukacja kulturalna, identyfikacja “aktorów edukacji kulturalnej”, do kogo trafia. Wyzwania animacji i edukacji kulturalnej w kontekście polityk kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.
10.00 Powitanie: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz organizatorzy Forum.
10.10 – 10.30 Prezentacja: Jaka edukacja kulturalna – diagnoza lokalna i prezentacja Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
10.30 – 11.45 Panel dyskusyjny: Edukacja kulturalna: system czy nie-system, jak ją dziś rozumiemy. Procesy indywidualizacji działań edukacyjnych, uczestnictwa i nie-uczestnictwa w kulturze. Nowe formy partycypacji kulturowej. Kto zajmuje się edukacją kulturalną, do kogo kierowane są programy. Wyzwania edukacji i animacji kulturowej.
Głos wprowadzający i moderacja: Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
Dyskusja: Joanna Cichocka – Gula (Wiceprezydent Miasta Sopotu), Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobra Edukacja), Mariola Małgorzata Paluch (Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańsk), Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Monika Jastrzębska Opitz (Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury), Sylwester Gałuszka (Kolonia Artystów).
12.00 – 13.30 Panel dyskusyjny: Metody, cele, skala działania, logika czasowa edukacji kulturalnej. Kompetencje kadr kultury. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej. Szanse systemowych zmian dążących do podniesienia jakości edukacji kulturalnej.
Głos wprowadzający i moderacja: Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury)
Dyskusja: Marta Kosińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Marta Białek (Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”), Andrzej Byczkowski (Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie), Iwona Piastowska (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Szemudzie).
13.30 – 14.30 przerwa

BLOK II: EDUKACJA KULTURALNA: CZYJE ZOBOWIĄZANIE? EDUKACJA KULTURALNA W STRATEGIACH I POLITYKACH KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH
14.30 – 14.45 Prezentacja: Kto odpowiada za edukację kulturalną, czy istnieją polityki i strategie działań, jakie są cele?
Przedstawiciel EACEA (Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Unii Europejskiej): o roli edukacji kulturalnej, konieczności współpracy, perspektywie unijnej, programach wsparcia dla inicjowania współpracy w tym zakresie
14.45 – 16.30 Dyskusja panelowa: Edukacja kulturalna: system czy nie system? Czy możliwe i skuteczne są działania systemowe? Czy edukacja kulturalna jest postrzegana jako istotna z punktu widzenia polityk sektorowych? Czy istnieją skuteczne polityki na szczeblach i państwowym jak i samorządowym, albo raczej dobre praktyki? Czy pozostać przy rozproszonych działaniach czy je integrować? Jak radzić sobie z dużymi dysproporcjami na obszarach metropolitalnych? Edukacja i kultura: potencjalne obszary współpracy.
Moderator: Marcin Nowicki (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
Dyskusja: Mariusz Tokarski (Wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN), Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Czekanowicz (Dyrektor Biura Kultury Prezydenta Miasta Gdańska), Piotr Kowalczuk (Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska), Piotr Płocki (Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu), Władysław Zawistowski (Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), Adam Krawiec (Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Program towarzyszący:
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
17.00 Oprowadzanie kuratorskie: wystawy malarstwa Teodora Axentowicza – Ormianin polski i Iwana Ajwazowskiego – Czas i wieczność.

18 września 2014
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki 1
BLOK I: PRAKTYKI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
10.00 – 10.30 Praktyki działań edukacyjnych – przykłady
Prezentacje pokazujące różne perspektywy tworzenia programów i działań edukacyjnych:
Zachęta Narodowe Centrum Kultury – Hanna Wróblewska – Dyrektor Centrum Praktyk Edukacyjnych – Marta Kosińska i Filip Schmidt – Uniwersytet Adama Mickiewicza Edu – akcja – Anna Kościelak
10.30 – 11.30 Dyskusja: Możliwości rozwiązań dla działań na poziomie miasta/metropolii/województwa pomorskiego. Gdański Program Edukacji Kulturalnej, Koordynatorzy Edukacji Kulturalnej w Szkołach, centra edukacji nauczycieli, koordynacja działań na poziomie miasta/regionu. Co działa w kontekście edukacji kulturalnej? Działania całoroczne vs. incydentalne. Działania interdyscyplinarne.
Wprowadzenie: Aleksandra Szymańska (Instytut Kultury Miejskiej)
Moderator: Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
Prezentacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej:
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds Edukacji Kulturalnej

BLOK II: TRADYCJE EDUKACJI KULTURALNEJ: PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NOWATORSKICH, EDUKACJA MEDIALNA
11.30 – 12.15
Wprowadzenie i moderacja: dr Grzegorz Stunża (adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego).
Dyskusja: Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Anna Mazgal (Centrum Cyfrowe), Łukasz Kowalski (Brama Grodzka).
12.15 – 12.30: Przerwa kawowa

BLOK III: PRAKTYKI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH – SESJA WARSZTATOWA
12.30 – 14.00
Przykłady programów edukacji kulturalnej, łączenie zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, współpracy nauczycieli (w tym uczelni wyższych) z animatorami, edukatorami i artystami.
Cel pracy: prezentacja praktyk w grupach tematycznych, dyskusja o potrzebach, potencjałach, przeszkodach współpracy, wypracowanie listy potrzeb i rekomendacji zmian, które mogą być wprowadzone na poziomie władz, dyrektorów instytucji kultury i placówek edukacyjnych.
Obszary tematyczne paneli warsztatowych:
(Obowiązują wcześniejsze zapisy)
1. EDUKACJA EDUKATORÓW: panel będzie poświęcony tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskiem edukacyjnym i instytucjami kultury. Jego celem będzie wypracowanie wniosków i rekomendacji dla działań wspierających tworzenie międzyśrodowiskowych projektów edukacyjnych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. M.in. Edu-akcja, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych “ę” (Młode menedżerki kultury, Mistrz i uczeń), Teatr Szekspirowski: program edukacji kierowany do nauczycieli, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.
2. TOŻSAMOŚĆ/WIĘZI: projekty edukacyjne, dla których inspirację stanowią lokalne historie, sztuka i kultura, których celem jest wzmacnianie wiedzy i więzi lokalnych/ regionalnych, gry miejskie: m.in. Gdańskie Miniatury (Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk), Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Przestrzeń Wokół Nas (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki (Instytut Kultury Miejskiej).
3. WSPÓŁPRACA: instytucji edukacyjnych (szkoły, przedszkola) z instytucjami kultury – całoroczna oferta kierowana do szkół (też przedszkoli): Centrum Nauki Kopernik, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, program edukacyjny gdańskiego Teatru Miniatura, edukacja artystyczna w szkołach nieartystycznych, klasy profilowane w Sopocie – współpraca z ASP i Politechniką Gdańską, Centrum Hewelianum w Gdańsk, Fundacja Wspólnota Gdańska (Andrzej Stelmasiewicz) – Akademia Gdańskich Lwiątek.
4. CZYTELNICTWO: edukacja mająca na celu zwiększenie poziomu czytelnictwa – obszar działań na każdym szczeblu, kluczowy dla systemów edukacji i kultury, realizowany systemowo i oddolnie: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Szymon Kloska (Instytut Książki, Dyskusyjne Kluby Książki, Festiwal Literatury dla Dzieci) współpraca Instytutu Kultury Miejskiej i Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”), Dagmara Sypniewska – Skwara (wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie).
5. EDUKACJA OBYWATELSKA: wzmacniająca kompetencje takie jak współpraca, praca zespołowa: Edu-Akcja, Europejskie Centrum Solidarności (Solidarna Szkoła, Zrozumieć sierpień), Centrum Edukacji Obywatelskiej.
BLOK IV: PODSUMOWANIE WYPRACOWANYCH POTRZEB I REKOMENDACJI – DYSKUSJA
14.15 – 15.15
Celem dyskusji jest określenie potrzeb, rekomendacji, sieciowanie
“aktorów” edukacji kulturalnej oraz tworzenie pomysłów.
Program towarzyszący:
16.30 – 18.00 Teatr Szekspirowski na dzień przed oficjalnym otwarciem. Możliwość uczestnictwa w próbach do spektaklu granego na otwarcie, które odbywają się na dziedzińcu teatru i w spacerze po teatralnych murach (16.30).
Program dodatkowy:
16.30 – 18.30 Seminarium Informacyjne Kreatywna Europa – aspekt edukacyjny
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, sala 209 (II piętro).
(Dla osób wcześniej zarejestrowanych)

I Metropolitalne Forum Kultury, Gdańsk – Sopot, 17 – 18 września 2014
Edukacja Kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, zobowiązania
Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Edukacji Nauczycieli.

źródło: gdansk.pl

Zobacz również

„Rossnę! z dobrymi nawykami”, czyli jak wystartować w przedszkolu i szkole.

Na stronie akcji „Rossnę! z dobrymi nawykami” na rodziców i dzieci czekają podcasty, filmiki, quiz …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *