previous arrow
next arrow
Slider
fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Jaki Budżet Obywatelski w 2016 roku?

Wypracowanie i wynegocjowanie wspólnych zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2016 jest celem powołanego przez Prezydenta Miasta Gdańska specjalnego Zespołu konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli aktywnych społecznie organizacji- przedstawicieli mieszkańców, radnych i urzędników.

Pierwsze, inaugurujące spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego odbyło się 13 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Zgodnie z zapowiedzią wyborczą spotykamy się, by wspólnie opracować rekomendacje do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – powiedział Paweł Adamowicz otwierając spotkanie Zespołu – Chciałbym podziękować za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że wspólnie uda się sprawnie opracować zasady uwzględniające głosy mieszkańców i kolejna edycja budżetu będzie jeszcze bardziej spełniała oczekiwania gdańszczan.

Spotkanie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Na wstępie przedstawiono podsumowanie dotychczasowych edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewodniczący Zespołu, Radny Miasta Gdańska – Piotr Borawski zaproponował harmonogram pracy oraz członkowie Zespołu wstępnie zgłaszali kwestie do omówienia na kolejnych spotkaniach Zespołu, którymi będą m.in.:

– podział miasta na okręgi konsultacyjne i w konsekwencji podział środków na inwestycje,

– wysokość środków budżetowych miasta przeznaczanych na Budżet Obywatelski w 2016 r.,

-zakres projektów formuowanych w ramach BO 2016 – np. czy inwestycje szkolne powinny być zgłaszane przez mieszkańców?

– dostosowanie realizacji z BO 2016 do już zaplanowanych przez miasto inwestycji.

Podczas spotkania omówiono również ankietę ewaluacyjną, która będzie udostępniona mieszkańcom od 14 stycznia do 25 stycznia 2015 r. poprzez www.gdansk.pl, i która pokaże opinie mieszkańców na temat projektu i da sugestie Zespołowi.

Członkowie Zespołu ustalili termin kolejnego spotkania, które odbędzie się 28 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 oraz ustalono, że tematami głównymi tego spotkania będą: podział miasta na okręgi konsultacyjne oraz ustalenie katalogu problemów, którymi będzie się zajmował Zespół w pracach nad spójnymi rekomendacjami zasad BO 2016.

Skład Zespołu

Przewodniczący:

Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

Członkowie:

Grzegorz Strzelczyk – Radny Miasta Gdańska

Arkadiusz Peisert – Uniwersytet Gdański

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Izabela Kuś – Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Marek Bonisławski – Asystent Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Kukla – Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Wiesław Szańca – Zarząd Dróg i Zieleni

Mariusz Żukowski – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Magdalena Wiszniewska – Prezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Andrzej Witkiewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic

Beata Matyjaszczyk – Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Izabela Chorzelska – Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ewa Lieder – Gdańsk Obywatelski

Jarosław Szczukowski – Sojusz Lewicy Demokratycznej

źródło: gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

Warsztat z Instaxami dla dzieci

Warsztat z Instaxami dla dzieci i/lub dorosłych. Dowiemy się, na czym polega haiku i jak …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *