previous arrow
next arrow
Slider
Straż Miejska w Gdańsku

Lecą liście z drzew…

Dni krótsze od nocy, słupki rtęci coraz bardziej kulą się w sobie. Poranki witają wilgotnym oddechem i otulają świat mgłami, a wieczory nie pozostają im dłużne. Po barwach lata już tylko wspomnienie. Rządzi szarość oraz jej wszystkie możliwe odcienie. Tylko drzewa wciąż jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa – butnie stroją się w krzykliwe barwy, by jeszcze raz wzbudzić sobą zachwyt.

Za naszymi oknami na dobre zagościła jesień, chyba najmniej lubiana pora roku. Jej nadejście dla właścicieli i zarządców posesji wiąże się z konkretnymi obowiązkami. Mowa tu o sprzątaniu opadłych liści. Trzeba je usuwać z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Powinność ta wynika z Uchwały nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (z późn. zm.).

UCHWAŁA – tutaj

Odpady zielone trzeba wrzucać do pojemników na odpady mokre. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić również w workach, które należy zostawić obok pojemników na odpady mokre. W okresie od 1 marca do 30 listopada właściciel lub zarządca nieruchomości może zgłosić firmie odbierającej odpady komunalne potrzebę podstawienia kontenera na odpady zielone. Zamówienie to zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego (potwierdzonego e-mailem).

Selektywnie zebrane liście oraz inne zanieczyszczenia, uprzątane przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, są odbierane w marcu, kwietniu, październiku i listopadzie nie rzadziej niż raz w miesiącu przez zarządcę drogi. Worki z odpadami powinny stać w dniu wywozu obok punktu gromadzenia odpadów. Harmonogram ich odbierania można znaleźć na stronie czystemiasto.gdansk.pl.

Konsekwencje i kary

Nieuprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników jest naruszeniem § 5 w/w Regulaminu. Grozi za to mandat w wysokości 100 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy chodników, na których obowiązuje płatny postój.

Natomiast jeśli właściciel posesji nie będzie gromadził odpadów zielonych w sposób selektywny (§ 18 Regulaminu), musi liczyć się z mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. Powinność ta nie dotyczy osób, które kompostują odpady na swój użytek. Trzeba jednak pamiętać, że owo kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla użytkowników sąsiednich posesji.

Osobną kwestią jest odpowiedzialność właściciela nieruchomości, gdy z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku. Osoba poszkodowana może bowiem domagać się z powództwa cywilnego odszkodowania lub zwrotu kosztów leczenia.

Straż Miejska w Gdańsku

About Kasia

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *