previous arrow
next arrow
Slider

Mieszkańcy Zaspy pytają: grill na balkonie?

fot. zaspa24.pl
fot. zaspa24.pl
Sezon grillowy w pełni. Jednak nie wszyscy mogą pozwolić sobie na wyjazd i często zadawanym pytaniem jest: czy mogę urządzić grilla na balkonie? O odpowiedź poprosiliśmy Straż Miejską w Gdańsku.

Nie ma przepisów, które zabraniałyby wprost grillowania na balkonie. Dlatego też strażnicy nie mają podstaw prawnych, by podejmować interwencje w sprawie samego grillowania. Tego typu kwestie mogą ewentualnie określać wewnętrzne regulaminy spółdzielni, wspólnot itp. Ich egzekwowanie należy jednak do zarządców i administratorów. Lokator może też ewentualnie dochodzić swoich praw przed sądem z powództwa cywilnego – mówi Wojciech Siółkowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Na stronie Straży Miejskiej w Gdańsku czytamy:

Nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania zarówno na podwórku, jak i nawet na balkonie czy tarasie. Jednakże używanie grilla na balkonie w dużej bliskości materiałów typu firanki może stwarzać zagrożenie wzniecenia pożaru. Ważne jest, aby przy grillowaniu zachować wszelkie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia wzniecenia pożaru, za co ponosimy odpowiedzialność wg Kodeksu karnego art. 163 § 1 pkt 1:

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, (…) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w trakcie grillowania można znaleźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Inną sprawą może być hałas oraz stwarzanie uciążliwości sąsiadom spowodowane grillowaniem na balkonie czy na podwórku. Można wtedy zostać ukaranym za zakłócanie spokoju wg art. 51 Kodeksu wykroczeń: § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Podstawą prawną, na której można się oprzeć przeciw uciążliwym grillowaniom może być art. 144 Kodeksu cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

About Kasia

Zobacz również

Warsztat z Instaxami dla dzieci

Warsztat z Instaxami dla dzieci i/lub dorosłych. Dowiemy się, na czym polega haiku i jak …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *