wtorek , 28 wrzesień 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Widok z kładki na al. Jana Pawła II

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku

Podczas sierpniowej sesji, radni Miasta Gdańska przegłosowali sporządzenie sześciu planów miejscowych oraz uchwalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spośród sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aż trzy będą sporządzane w dzielnicy Zachód. Są to: Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM, Barniewice rejon ulicy Ateny i Osowa rejon ul. Niedziałkowskiego.

Plany w dzielnicy Zachód
Pierwszy z planów obejmuje blisko 71 ha od zachodu graniczy z ul. Nowatorów, od północnego-zachodu z ul. Budowlanych, od wschodu z trasą PKM, a od południa obejmuje fragment dawnej „kolei Kokoszkowskiej” i fragment ul. Maszynowej. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie obecnych zapisów planów miejscowych do zaistniałych zmian po realizacji PKM. Należy również dostosować ustalenia do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Kolejny plan Barniewice rejon ul. Ateny to niewielki obszarowo plan (0,2ha), którego celem jest zwiększenie dopuszczonych parametrów zabudowy, aby umożliwić realizację domu opieki nad osobami starszymi dla około 30 osób o rozbudowanym programie funkcji rehabilitacyjnej.
Trzeci plan to Osowa rejon ul. Niedziałkowskiego, który obejmuje obszar o powierzchni 3,28 ha. Dwa główne cele podjęcia planu to umożliwienie zabudowy i wydzielenie zieleni publicznej ogólnodostępnej dla okolicznych mieszkańców. Drugim celem opracowania jest przekształcenie gminnego użytku leśnego w park leśny oraz poszerzenie ulicy Niedziałkowskiego do parametrów umożliwiających usytuowanie w liniach rozgraniczających  zatok postojowych służących obiektom oświatowo-sportowym.

Port, Wrzeszcz i Południe
W dzielnicy Port  przystąpiono do planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna. Teren planu znajduje się w rejonie dawnej wioski rybackiej Świbno oraz przy ujściu Wisły Przekop. Plan ma na celu wzmocnienie walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej i poprawę jakości życia mieszkańców oraz turystów.
Kolejny z planów to rejon al. Jana Pawła II i alei Rzeczpospolitej. Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym obejmuje 3,6 ha i położony jest w centralnej części dzielnicy Zaspa, od północy i wschodu ograniczony jest terenami parku im. Jana Pawła II, od zachodu al. Rzeczpospolitej, a od południa al. Jana Pawła II. Celem planu jest weryfikacja i dostosowanie ustaleń planu do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych w związku z dynamicznym rozwojem przedmiotowego rejonu miasta.
Ostatni plan do którego przystąpiono, to Jasień rejon ul. Nowej Leszczynowej – należący do dzielnicy Południe. Plan obejmuje teren pomiędzy al. Armii Krajowej a ul. Jabłoniową, od zachodu ograniczony jest planowaną tzw. Nową Leszczynową i dodatkowo obejmuje teren pomiędzy osiedlem Jasień Park a Osiedlem Leszczynowym. Celem przystąpienia do planu jest konieczność zarezerwowania dodatkowego terenu pod nowe połączenie drogowe ul. Leszczynowej z planowaną ul. Nową Leszczynową. Nowe rozwiązanie drogowe  ułatwi mieszkańcom tego fragmentu dzielnicy Jasień dojazd do al. Armii Krajowej i ul. Kartuskiej. Poza tym plan ma umożliwić poprzez zmniejszenie wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej realizację przy planowanej szkole boiska o sztucznej nawierzchni.

Dwa uchwalone plany
Na sesji uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oba znajdują się w dzielnicy Port. Plany te to: Młyniska rejon ul. Twardej 10 i Stogi w rejonie ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce.
Plan na Młyniskach pozwoli na zwiększenie dotychczasowej możliwości zainwestowania  produkcyjno-usługowego co z kolei pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta, które swoją tożsamość opiera na działalności portowej i stoczniowej.
Plan na Stogach umożliwi realizację funkcji związanych z opieką na dziećmi (żłobek, klub przedszkolny, przedszkole) jako dodatkowego programu w budynku biurowym. Wprowadzenie aspektu socjalnego przy inwestycji komercyjnej wpłynie na przemianę wizualna i jakościowa terenu i zwiększy możliwość prowadzenia miejskich zadań publicznych.

Zobacz również

Pozytywny Żłobek nr 6 przy ul. Hynka 34

Budowa Pozytywnego Żłobka nr 6 w Gdańsku dobiegła końca. W żłobku przygotowano 100 miejsc dla …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *