niedziela , 16 czerwiec 2024
Kandydat nr 2: Park im. Ronalda Reagana. Fot. Grzegorz Pawelec, MOSiR Gdańsk

Poprzyj Gdańsk w ekologicznym plebiscycie

Oczyszczalnia ścieków „Wschód” i Park Reagana są kandydatami Gdańska w esemesowym konkursie „Eko inwestycja Pomorza”. Z terenu całego województwa samorządy zgłosiły łącznie 63 inwestycje i projekty edukacyjne. Głosy można oddawać do 20 września br.

To pierwszy tego typu plebiscyt w naszym regionie. Organizują go wspólnie portal miastonaplus.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kandydatury nadesłano dosłownie z całego województwa pomorskiego – od Krynicy Morskiej po Kępice i od Władysławowa po Debrzno. To projekty i inwestycje, które są owocem 25-lecia samorządności.

Każda gmina mogła zgłosić po jednej propozycji w dwóch kategoriach:

  • inwestycje ekologiczne mające wpływ na walory przyrodnicze i edukację ekologiczną, takie jak ścieżki edukacyjne, programy ochrony gatunków flory i fauny, parki i skwery,

  • inwestycje wysokonakładowe, takie jak oczyszczalnie ścieków, projekty wodno-kanalizacyjne, termomodernizacje, ochrona brzegów Bałtyku, ochrona powietrza, gospodarka odpadami czy systemy fotowoltaiczne.

Mniej ścieków w Bałtyku

Nie ma na Pomorzu gminy, która nie uzyskałaby wsparcia finansowego na realizację proekologicznej inwestycji. Korzystają z niego również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe i narodowe oraz instytucje związane z ochroną środowiska. W ciągu 22 lat istnienia WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował zadania w łącznej wysokości około 1,3 mld zł. Największa część tej sumy została wydana na inwestycje związane z ochroną wód.

– Poprawa w tej dziedzinie jest ogromna. Na tle kraju Pomorskie jest zdecydowanym liderem – mówi Danuta Grodzicka-Kozak, prezes WFOŚiGW. – Doskonale to widać na przykładzie plaż i kąpielisk, m.in. nad Zatoką Gdańską. Wielu z nas zapewne pamięta zamknięte z powodu bakterii i zanieczyszczeń plaże w Jelitkowie czy Sopocie. Dziś z nadmorskich kąpielisk można korzystać bez obaw. Trwało to wiele lat, bo było to bardzo złożone przedsięwzięcie. W sumie w całym regionie powstało lub zostało zmodernizowane 484 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej, 98 kilometrów sieci wodociągowej i 13 kilometrów kanalizacji deszczowej. Zbudowano 16 oczyszczalni ścieków i 3 stacje uzdatniania wody.

Z nagrodą od Szwedów

W tej statystyce mieści się, zgłoszona do plebiscytu przez miasto Gdańsk, oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód”. To jedna z największych inwestycji środowiskowych w Gdańsku i w całym województwie. Oczyszczalnia obsługuje aglomerację gdańską, do której należą także: Sopot, Kolbudy, Żukowo oraz Pruszcz Gdański. Została wybudowana już w 1976 r. jako oczyszczalnia mechaniczna. Redukcja zanieczyszczeń w ściekach wynosiła wówczas ok. 30 proc. W 1993 r. uruchomiono wspomaganie chemiczne i w efekcie uzyskano poprawę efektywności do ok. 60 proc., jednak ścieki trafiające do przekopu Wisły nadal były dalekie od dzisiejszych norm.

W latach 90. podjęto decyzję o rozbudowie oczyszczalni o część biologiczną, która powstała w latach 1996-1999. Rozbudowa została wysoko oceniona przez kraje Morza Bałtyckiego. Rząd szwedzki w 2000 r. przyznał Gdańskowi nagrodę Swedish Baltic Sea Award, a 30 stycznia 2001 r. oczyszczalnia została zdjęta z listy tzw. gorących punktów (Hot Spot) Programu Bałtyckiego.

Jednak  rozbudowa oczyszczalni trwała. W 2002 r. powstał kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Gdańskiej na odległość 2,5 km, zmodernizowano także przepompownię Bogatka. W latach 2003-2004 została przebudowana stacja mechanicznego odwodnienia osadów. W latach 2007-2013 przeprowadzano kolejne inwestycje. Obiekty oczyszczalni przystosowano do zaostrzonych wymogów w zakresie usuwania azotu ogólnego, przejęto ścieki ze zlikwidowanej oczyszczalni „Zaspa”, zastosowano instalację termicznego przekształcania osadów, aż wreszcie wybudowano instalację produkcji energii z biogazu.

Obecnie do oczyszczalni „Gdańsk-Wschód” każdego dnia dociera ok. 92,2 tys. m sześc. ścieków, powstaje 140 ton osadów ściekowych, produkowane jest 16,5 tys. m sześc. biogazu.

Efektów kolejnych etapów rozbudowy nie da się przecenić. Ilość zanieczyszczeń spływających do Bałtyku została znacząco zredukowana. Otwarto plaże w Sobieszewie, poprawiła się czystość kąpielisk morskich na Mierzei Wiślanej oraz w Gdańsku i Sopocie. Realizacja inwestycji ma także istotne znaczenie dla stanu rezerwatów „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”, będących ostoją ptaków wodno-błotnych.

Kandydat nr 1: oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód”. Fot. Jerzy Pinkas
Kandydat nr 1: oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód”.
Fot. Jerzy Pinkas

Aby oddać głos na oczyszczalnię ścieków „Gdańsk-Wschód”, należy wysłać SMS o treści:  eko.1 na numer 71466 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT).

Ujęcie wody pitnej i grillowisko

Drugie zgłoszenie Gdańska to realizacja, w latach 2001-2007, projektu „Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej”. Park jest zlokalizowany w zachodniej części pasa nadmorskiego, w rejonie ulic: al. Jana Pawła II, Piastowskiej i Czarny Dwór. Zajmuje powierzchnię 80 ha. Jego głównym zadaniem jest ochrona ujęć wody pitnej i utworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. By to osiągnąć, konieczna była likwidacja starych ogrodów działkowych, stwarzających zagrożenie sanitarne dla ujęć wody. Zbudowano dwa stawy o łącznej powierzchni 2,6 ha oraz rowy odwadniające o długości 2,5 km, odprowadzające wody powierzchniowe poza strefę ochronną. Powstały ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Bywalcy mają do swojej dyspozycji pomosty widokowe, miejsca na urządzenie grilla, place zabaw i place sportowe, w tym rowerowy tor przeszkód, tory dla deskorolkarzy oraz pola do gry w bulle. Posadzono 5 tys. drzew, założono trawniki i łąki kwietne. Atrakcją parku są duże powierzchnie różanek i kolekcja traw ozdobnych.

Kandydat nr 2: Park im. Ronalda Reagana. Fot. Grzegorz Pawelec, MOSiR Gdańsk
Kandydat nr 2: Park im. Ronalda Reagana.
Fot. Grzegorz Pawelec, MOSiR Gdańsk

Aby zagłosować na Park im. Ronalda Reagana, wystarczy wysłać SMS o treści edu.1 na numer 71466 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT).

Głosowanie

Wszystkie zgłoszenia do plebiscytu można odnaleźć na stronie portalu Miasto na Plus. Tam też znajduje się interaktywna mapa inwestycji ekologicznych i projektów ekologiczno-edukacyjnych w Pomorskiem oraz aktualny ranking.

Głosy można oddawać do 20 września 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone cztery dni później, 24 września,  w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku.

gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

50-te Urodziny Zaspy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na uroczyste obchody 50-lecia Zaspy, które odbędą się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement