piątek , 24 wrzesień 2021
previous arrow
next arrow
Slider

Porozmawiajmy o dawnym pasie startowym na Zaspie – podsumowanie

1. Cel spotkania

Celem spotkania było poznanie opinii mieszkańców dzielnicy Zaspa Młyniec na temat zagospodarowania terenu dawnego pasa startowego, którego obecnym właścicielem jest Budmiex Nieruchomości Sp. z o.o.. Spotkanie było też możliwością dla pracowni architektonicznych, które biorą udział w konkursie do poznania poglądów oraz sugestii mieszkańców dzielnicy Zaspa Młyniec.

Innym celem spotkania było też przedstawienie przez Budimex Nieruchomości wstępnych planów inwestycyjnych oraz informacja o ogłoszonym konkursie i jego harmonogramie.

Na spotkaniu obecni byli również radni Dzielnicy Zaspa Młyniec, przedstawiciele Budimeksu Nieruchomości, radni Miasta Gdańska pani Anna Kołakowska, pan Grzegorz Strzelczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Agnieszka Owczarczak, przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki pan Andrzej Duch, przedstawicielka Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku pani Barbara Błaszczykowska, Rada Nadzorcza, prezes oraz członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec.

2. Podsumowanie ankiety przekazanej do wypełnienia przez mieszkańców podczas spotkania.

Ze spotkania otrzymaliśmy 106 wypełnionych ankiet od mieszkańców. Nie rozróżnialiśmy mieszkańców pod względem wieku, płci ani miejsca zamieszkania.

Pierwsze pytanie brzmiało „Jakim celom powinna służyć zabudowa na rozpatrywanym terenie?”. Poprze to pytanie chcieliśmy zobaczyć czy mieszkańcy są za koncepcją zagospodarowania terenu tak, jak jest to zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy należałoby go zmienić.

Jak poniżej można zauważyć aż 75 % osób jest za wariantem mieszkaniowym z uwzględnieniem funkcji handlowej w parterze budynku. 14 % jest za wariantem handlowym, czyli takim, który jest obecnie zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Najmniej głosów mieszkańców bo tylko 11 % jest za wariantem tylko i wyłącznie mieszkaniowym.

Screenshot_12

Drugie pytanie dotyczyło elementów, jakie powinny się znaleźć na tym terenie oprócz budynków mieszkalnych. Dokładna treść pytania brzmiała „Jakie elementy zagospodarowania terenu powinny zostać uwzględnione?” W tym pytaniu mieszkańcy mogli zaznaczyć wszystkie odpowiedź oraz samemu dodać inny punkt zagospodarowania. Z trzech ujętych w ankiecie, zdecydowana większość widzi ciąg pieszy ze skwerem i ławkami jest to 92 % odpowiedź, kolejne dwie odpowiedzi, czyli plac zabaw oraz siłownia plenerowa zebrały odpowiednio 37% oraz 31 %.

Otrzymaliśmy jednak bardzo dużo odpowiedzi w podpunkcie „inne”. I tak: bardzo duża grupa osób zwracała uwagę, aby uwzględnić jak największą liczbę miejsc parkingowych – 15 % odpowiedzi. Kolejną częstą odpowiedzią było stworzenie miejsca kulturalno- oświatowego – 14 % mieszkańców, którzy wypełnili ankietę. Sporo osób zwracało również uwagę na tereny i miejsca rekreacyjne, jak park – 12 %, basen – 8 %, kort tenisowy – 2 % oraz ścieżki rowerowe – 2 %. Część osób w ankiecie zwróciła uwagę na ryneczek, który przez wiele lat był na tym terenie obecny. Osób, które zawarły tę odpowiedź w ankiecie, było 9 %. Podczas spotkania z kolei temat ten – poruszony przez jedną mieszkankę – wywołał też pewne głosy krytyczne – nie wszyscy podzielali estetykę i funkcjonalność handlu z samochodów. Inni sugerują wyznaczenie miejsca dla handlu owocami i warzywami. Miejsce to byłoby przeznaczone dla sprzedawców, którzy przyjeżdżają do Gdańska parę razy w tygodniu.

Screenshot_13

Ostanie pytanie zamknięte, które zadaliśmy, dotyczyło ustawienia budynków. Jak wiemy, cała Zaspa to budynki ułożone w plastry miodu. Dokładna treść pytania „Czy przy zagospodarowaniu terenu warto uwzględnić awiacyjną przeszłość miejsca (w nazwie, elementach wyposażenia)?

Jak widać poniżej, aż 92 % jest za utrzymaniem takiej koncepcji zagospodarowania terenu. Tylko 8 % z 106 mieszkańców biorących udział w ankiecie odpowiedziała, że nie jest za takim wariantem.

Screenshot_20

3. Podsumowanie dyskusji oraz wnioski z niej idące, jak i z ankiety.

Bardzo gorącym tematem, który dodatkowo pojawił się na spotkaniu, był układ komunikacyjny wzdłuż całego terenu. Głównie dotyczy to ciągu alei Jana Pawła II, która wedle obecnego planu będzie przebiegała tak jak obecnie – tyle, że powiększona o dwa pasy ruchu. Da to cztery pasy ruchu po dwa w każdym kierunku. Około 4 % osób w ankiecie, jak i mieszkańcy podczas dyskusji stwierdzali, że lepszym wariantem byłoby powrócenie do koncepcji dwóch nitek po dwóch stronach placu tak, jak to było jeszcze kilka lat temu. Jednakże wariant taki nawet w tamtym czasie był niewłaściwy, gdyż ulica przebiegała po terenach prywatnych. Zmiana własności terenów między miastem, a inwestorem prywatnym nie jest łatwa oraz długotrwała pod względem prawnym.

Dodatkowo w jednej z ankiet pojawiła się ciekawa sugestia połączenia ciągu drogowego pomiędzy ulicą Pilotów, a ulicą Dywizjonu 303 w linii prostej.

Wielu zebranych zwracało uwagę na połączenie ciągami pieszymi dwóch jednostek (A i B) osiedla spółdzielni Młyniec. Tym samym apelowano o niegrodzenie terenu nowego osiedla.

Do tematu układu komunikacyjnego będziemy wracać na kolejnym spotkaniu po określeniu koncepcji zagospodarowania terenu w konkursie ogłoszonym prze inwestora.

Część mieszkańców obawia się, że teren ten zostanie zabudowany bardzo wysokimi budynkami. Potwierdza to ankieta – 20 % mieszkańców zwracała uwagę, aby zabudowa była niska. Część z nich wskazywała nawet, jak wysokie powinny być budynki. 3 % mieszkańców, którzy wypełnili ankietę, jest za zabudową max 10 pięter, dwie osoby wpisały max 5 pięter. Były jednak również odpowiedzi takie jak 4, a nawet 3 pietra. Pojawiła się też inna koncepcja zabudowania terenu, różniąca się z obowiązującym planem. Obecni na spotkaniu zauważyli, że wysoka zabudowa powinna się znajdować w odcinku od wiaduktu w al. Rzeczypospolitej aż do kościoła.

Trzecim tematem, który w bardzo różnych punktach i pomysłach pojawił się podczas spotkania, jak i w ankiecie, były miejsca parkingowe. Jak wiemy, to obecnie jeden z największych problemów większości dzielnic Gdańska. Mieszkańcy zwracali uwagę na to, aby tych parkingów było jak najwięcej. Pisali również inne pomysły, jak parking podziemny oraz parking wielopiętrowy.

Mieszkańcy chcieliby również, aby tereny rekreacyjne zajmowały jak największy procent powierzchni. Jeden z mieszkańców wręcz wprost stwierdził, że powinno to być 35 %. Inni wskazywali na urządzenie skateparku, boiska, kortu tenisowego oraz, tak jak widzieliśmy w ankiecie, basenu.

Obok głównego ciągu pieszego część mieszkańców chciałaby utworzenia restauracji oraz kawiarni. Jednak, jak jeden z mieszkańców pisze, nie powinno być tam miejsca dla klubów hazardowych oraz piwiarni. Ważne dla mieszkańców jest również utworzenie w jednym z powstałych w przyszłości budynków ośrodka/klubu kulturalno-oświatowego. Pokazała to zarówno ankieta, jak i dyskusja. Pojedynczy mieszkańcy chcieliby na terenie komisariat policji, przedszkole oraz przychodnie lekarską. Pojawiła się też fontanna wraz z przyległym placem.

Co ciekawe, jeden z mieszkańców zauważył, że warto by było, aby znalazło się coś związanego z przeszłością dzielnicy. Pomysłem jest pomnik w kształcie samolotu.

W czterech ankietach zwrócono uwagę, że należy do konsultacji na temat zagospodarowania terenu włączyć spółdzielnie mieszkaniową Młyniec.

Należy też zauważyć, iż większość mieszkańców oczekuje jak najszybszego zagospodarowania tego terenu (budowy osiedla). Mieszkańcy zmęczeni są obecnym stanem rzeczy. Niepokoi ich również stan obecny dot. zalegania wody po opadach.

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie uwagi, sugestie, jak i rozwiązania podane w ankiecie oraz podczas spotkania. Sugestie zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym osobom. Dotrą również do pracowni architektonicznych oraz do osób, które wchodzą w skład komisji konkursowej.

 

opracował

Kamil Sośniak

przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec

Zobacz również

Pozytywny Żłobek nr 6 przy ul. Hynka 34

Budowa Pozytywnego Żłobka nr 6 w Gdańsku dobiegła końca. W żłobku przygotowano 100 miejsc dla …

3 komentarze

  1. „Dywizjonów 303”? Panie Kamilu, WSTYD nie znać poprawnej nazwy ulicy będąc przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec! „urządzenie sketparku” – a cóż to jest „sketpark”? Może chodzi o SKATEpark? Ewentualnie skejt-park jeśli już tak bardzo chcemy spolszczyć.

  2. Proponuję, by na tym placu zbudować kolejnych kilka tysięcy domków dla kotów. Jak widać wciąż ich za mało, skoro Spółdzielnia Młyniec przeznacza na ten cel 50 tysięcy z przyszłorocznego budżetu. Może wówczas z powrotem obecne kocie place przekształci się w piaskownice dla dzieci i place zabaw !!!!!!
    Może w budżecie znalazłyby się jakieś pieniądze na lekarzy specjalistów dla ludzi, którzy to zatwierdzają, bo dla tych którzy za tym agitują jest już za późno.
    Pozdrawiam

  3. Panie Kamilu, spotkanie ważne dla nas wszystkich, mieszkańców… i dobrze, że odbyło się. Jednakże, pewne formy grzecznościowe powinny być zachowane. Organizatorem była Rada Dzielnicy oraz bezpośrednio zainteresowany Budimex jako inwestor, pozostali byli Państwa gośćmi. To oni w pierwszej kolejności powinni być wymienieni a tak ze zwykłej skromności gospodarze na końcu. Coś jeszcze w tym temacie.. skoro przytacza się z nazwiska gości instytucjonalnych z „miasta”, ZDIZ, radnych , to dlaczego pomija Pan nazwiska najbliższych „sąsiadów”, których zaproszono – Prezesa Spni czy Przew. RN ? To wprawdzie drobiazg w stosunku do celu jaki nam przyświeca, ale od Przew. Zarządu Dzielnicy formy można wymagać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *