wtorek , 9 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
fot. zaspa24.pl

Problem dymu powraca wraz ze zbliżającą się zimą

Poprosiliśmy Straż Miejską w Gdańsku o informacje dot. problemów, które wielu osobom uprzykrzają życie. Jednym z nich jest spalanie odpadów i co za tym idzie zanieczyszczanie powietrza.

Wraz z nadejściem jesieni zwiększyła się liczba zgłoszeń, dotyczących spalania odpadów. Od połowy października do połowy listopada było ich 44. Strażnicy podejmowali interwencję w każdym przypadku. 18 zgłoszeń funkcjonariusze nie potwierdzili. Czasami już na miejscu okazywało się, że wykroczenia nie było (zgłoszenie dotyczyło na przykład instalacji grzewczej opalanej właściwym paliwem, sąsiadom to jednak mimo wszystko przeszkadzało). W dziewięciu przypadkach interwencje zakończyły się pouczeniem, w trzech – mandatami karnymi (spalanie worków foliowych na budowie, odpadów ogrodowych oraz liści).

Interwencje dotyczące spalania odpadów w domowych instalacjach przeprowadzane są w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (art. 191: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.)

Po odebraniu zgłoszenia, dotyczącego podejrzenia palenia śmieci w domowej instalacji grzewczej, strażnicy jadą na miejsce. Obserwują kolor wydobywającego się z komina dymu i zwracają uwagę na jego zapach. Jeśli są podstawy do podjęcia interwencji, wchodzą na teren nieruchomości. Funkcjonariusze muszą mieć imienne upoważnienie Prezydenta Miasta Gdańska, dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami!

Kontrola przeprowadzana jest w obecności właściciela posesji lub osoby za nią odpowiedzialnej. Przed wejściem na teren nieruchomości strażnik pokazuje upoważnienie i informuje osobę kontrolowaną o konsekwencjach, które grożą za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności służbowych (art. 225 § 1 Kodeksu Karnego: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).
Funkcjonariusze wchodzą do pomieszczenia (np. kotłowni), w którym jest piec lub inne urządzenie grzewcze i sprawdzają, czy wokół nie zalegają odpady, mogące służyć do palenia. Kontrolowany jest też rodzaj używanego opału. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, podejmowana jest interwencja, zgodnie z uprawnieniami. Funkcjonariusz sporządza dokumentację fotograficzną oraz dwa egzemplarze protokołu – jeden z nich przekazuje właścicielowi (administratorowi) nieruchomości.
W przypadku, gdy strażnikowi, który ma imienne upoważnienie Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, uniemożliwia się przeprowadzenie kontroli, wzywa on telefonicznie na miejsce policję lub powiadamia pisemnie o zdarzeniu prokuratora.

Warto podkreślić, że kolor lub zapach dymu wydobywającego się z komina nieruchomości nie zawsze świadczą o tym, że spalane są odpady. Natomiast uciążliwości powodowane spalaniem węgla, drewna lub innych dozwolonych materiałów, w myśl obowiązujących przepisów nie stanowią czynu zabronionego.

About Kasia

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.