środa , 20 październik 2021
previous arrow
next arrow
Slider
fot. wikimapia.org

Rekrutacja do I klasy Gimnazjum nr 17

REGULAMIN REKRUTACJI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
Dz.U.Nr 26, poz. 232 – ustala się zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 17 w Gdańsku.

1. Do gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się: absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum, oraz absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydatów z poza obwodu przyjmuje się na podstawie kryteriów:
• średnia ocen na świadectwie ukończenia SP min 4,0 (średnia ocen 4,0-4,74 – 1pkt.; 4,75-6,0 – 2pkt.),
• zachowanie min. dobre (db – 1pkt.; bdb – 2pkt.; wz – 3pkt.),
• ocena z przedmiotów realizowanych w szerszym wymiarze godzin co najmniej 4,0 (4,0 – 1pkt.; 5,0 – 2pkt.; 6,0 – 3pkt.),
• min. 75% punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie po klasie szóstej (75%-85% – 1pkt.; 85%-95% – 2pkt.; 96%-100% – 3pkt.),
• przy równych wynikach decydują dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie.

3. Do klasy sportowej wymagane jest:
• zaliczenie testu sprawności fizycznej,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych,
• pisemna zgoda rodziców
• nienaganna postawa wychowawcza,
• pozytywna opinia trenera – nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zastrzega sobie indywidualne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie.
Pomorski Kurator Oświaty ustala terminy rekrutacji i składania dokumentów.

HARMONOGRAM NABORU DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 17
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego od 3 marca 2014 r.
do 30 maja 2014 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 4 kwietnia 2014 r.
do 11 kwietnia 2014 r.
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum (w oryginale)
• świadectwo ukończenia SP
• zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu.
Do dokumentów należy dołączyć 1 aktualne zdjęcie – od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 4 lipca 2014 r. do godz. 12.00

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzyć
w gimnazjum następujące klasy:
(zostaną utworzone te klasy, do których zgłosi się wymagana liczba kandydatów)

– KLASA SPORTOWA A o profilu piłka ręczna. Rozszerzona oferta edukacyjna wychowane fizyczne/treningi po 10 godzin w każdym roku; Sukcesy i osiągnięcia: Wielokrotne Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Miasta Gdańska dziewcząt i chłopców; Wielokrotni finaliści i medaliści Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady; Liczni zawodnicy Kadry Województwa Pomorskiego i Kadry Polski w kategoriach młodzieżowych.

– KLASA OGÓLNA B z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki, w której informatyka jest z podziałem na grupy, a liczba godzin w kolejnych latach nauki 2 – 2 -1 obejmuje realizację podstawy programowej i dodatkowo rozszerzony zakres grafiki komputerowej oraz podstaw programowania. Matematyka w liczbie godzin 5 – 5 – 5; drugi język 2 – 2 – 2 do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w rekrutacji – 14pkt.

– KLASA OGÓLNA C z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i elementami przedsiębiorczości, w której język angielski jest z podziałem na grupy, a liczba godzin w kolejnych latach nauki 4 – 4 -4 i elementów przedsiębiorczości w liczbie godzin 1 – 1 – 1; Maksymalna liczba punktów do uzyskania w rekrutacji – 11pkt.

– KLASA OGÓLNA D jest organizowana z myślą o uczniach chcących rozwijać swoje zainteresowania w grupach: humanistyczne + 1 godzina języka polskiego, chemiczno- przyrodnicze +1 godzina chemii lub biologii, artystyczne + 1 godzina plastyki; Maksymalna liczba punktów do uzyskania w rekrutacji – 11pkt.
Formularz zgłoszeniowy do szkoły, do klasy I Gimnazjum
znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły lub do pobrania w sekretariacie szkoły.
Dokładne procedury rekrutacji zawiera Zarządzenie Nr 04/2014
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.
www.kuratorium.gda.pl/index.php

Zobacz również

Pączek za zakupy w Galerii Zaspa

Już niebawem najpyszniejszy dzień w roku, którego głównym bohaterem jest pączek. Z dżemem, marmoladą, budyniem, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *