previous arrow
next arrow
Slider

Samotny rodzic rozlicza 2013 rok

Do końca kwietnia Polacy mają czas na to, aby złożyć swoje zeznania podatkowe. Każdy rozlicza się według pewnych zasad. Jakie zasady obowiązują samotnego rodzica? Jakie ulgi mu przysługują?

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci polega na tym, że mogą one płacić podwójny podatek obliczony od połowy rocznych dochodów. W praktyce wygląda to tak – dochody dzieli się na rodzica lub opiekuna i dziecko po połowie. Każda z tych połówek podlega opodatkowaniu. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy dochód rodzica po odliczeniu wszystkich ulg przekroczy próg podatkowy 85 528 zł.

Z takiego opodatkowania może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, który jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w przypadku orzeczonej separacji lub osoby, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich.
Jednak niezależnie od stanu cywilnego, teraz nacisk jest położony na faktyczne wychowywanie samotnie dziecka. Nie warto więc ryzykować, kiedy rodzice dziecka żyją w związku nieformalnym. Pomimo zachowania stanu cywilnego, to ze względu na faktyczne wychowywanie wspólnie dziecka, nie można skorzystać z ulgi. Warto o tym pamiętać, ponieważ coraz częściej spotykani są „życzliwi sąsiedzi”, którzy z nieskrywaną radością informują Urzędy Skarbowe o związkach partnerskich swoich sąsiadów.

Drugi warunek dotyczy wieku dziecka.

Rozliczenie może dotyczyć dziecka małoletniego lub które nie ukończyło 25 lat i wciąż się uczy. Innym przypadkiem są dzieci, które mają przyznaną rentę socjalną lub zasiłek opiekuńczy. Ich warunek dotyczący wieku nie obejmuje.

Trzeci warunek mówi, że rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą korzystać z podatku liniowego oraz zryczałtowanych form podatku.
Jeżeli dziecko SAMODZIELNIE uzyskuje dochody, wybrało formę opodatkowania na zasadach ogólnych, to te dochody nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł.
Jeżeli w 2013 roku dziecko uzyskało wyższe dochody, uniemożliwia to wspólne rozliczenie się osoby samotnie wychowującej dziecko.
W Polsce wciąż pojawiają się wątpliwości związane z prawidłowym rozumieniem pojęcia „osoba samotnie wychowująca dziecko”, które zawarte jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj decydują interpretacje i orzecznictwo, które ocenia, czy kluczowe jest mieszkanie z dzieckiem, związek emocjonalny oraz dobre relacje dziecka i rodzica (lub opiekuna).
Co ważne, rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą rozliczyć PIT za rok 2013 wspólnie z dzieckiem nawet jeżeli nie uzyskiwało ono żadnych dochodów. W ten sposób zmniejszą swoje zobowiązanie podatkowe w skrajnym przypadku nawet o 12 529 zł. Z tego rozwiązania nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub formami zryczałtowanymi o czym informacja znajduje się powyżej.
Z preferencyjnego sposobu opodatkowania mogą skorzystać osoby, które samotnie wychowują dzieci. Warunkiem jest jednak ścisłe spełnienie określonych w ustawie warunków.
Podatek jest w takim przypadku określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (na podstawie ustawy o PIT).

To dobre rozwiązanie, szczególnie w sytuacji, gdy dochody samotnej osoby przekroczyły pierwszy próg podatkowy (dochody powyżej 85 528 zł). Dzięki temu zostaną w całości opodatkowane stawką 18 %.
To wyjście jest także bardzo korzystne w sytuacji, gdy dzięki wspólnemu opodatkowaniu dochód rodzica, który przekroczył pierwszy próg podatkowy (dochody powyżej 85 528 zł), zostanie opodatkowany w całości stawką 18%. Bowiem, gdy dziecko nie zarabia, a rodzic uzyskuje wysokie dochody (co najmniej 171 056 zł) to zysk ze wspólnego rozliczenia wyniesie nawet 12 529 zł. Pamiętajmy również, że jest maksymalna możliwa kwota obniżenia.

Kto więc może obliczyć podatek na preferencyjnych zasadach?
Rodzic lub opiekun, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem. Może być to także osoba, po orzeczonej separacji. Preferencyjne zasady dotyczą także rodziców pozostających w związku małżeńskim, ale jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich.
Rozliczenie podatku jako „samotny rodzic” obejmuje dzieci:
– małoletnie,
– bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– do ukończenia 25 roku życia uczące się.
Warto pamiętać również o tym, że w Urzędach Skarbowych pracują ludzie, którzy udzielą nam pomocy.

About Kasia

Zobacz również

Osiedle Pilotów 21 pnie się ku gorze.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku prywatnej przychodni Sanitas, dziś nie ma już …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *