niedziela , 16 czerwiec 2024
fot. wp.pl

W Gdańsku powstaje pierwszy w Polsce międzysektorowy zespół ds. modelu integracji imigrantów

W piątek 8 maja o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz zainauguruje pracę pierwszego w Polsce międzysektorowego zespołu ds. modelu integracji imigrantów. Pracę na rzecz kompleksowego rozwiązania spraw dotyczących migrantów zadeklarowało już 80 osób (!). Wypracowany model, ma być odpowiedzią na pytania jak najlepiej wpisać migrantów w naszą społeczność, jak budować pokojowe współżycie, korzystne dla obu stron – tak, by Gdańsk jako miasto wolności, był miejscem, w którym potrzeby migrantów są właściwie rozumiane i realizowane.

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przyjęło już ponad 40 podmiotów – tj. 80 przedstawicieli środowisk imigrantów, administracji publicznej, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, sektora pozarządowego oraz ekspertów, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami imigracji: społecznym, edukacyjnym, ekonomicznym i kulturowym.

Zespół jest organem konsultacyjnym, inicjującym i  doradczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu usprawnienia prowadzenia polityki społecznej w zakresie imigracji
w Gdańsku.

Zadania Zespołu obejmować będą przede wszystkim identyfikację potrzeb, wyzwań, zadań oraz możliwości działań związanych z wzrastającą liczbą imigrantów wybierających Gdańsk jako miejsce swojego pobytu. Efektem tych prac ma być wzmocnienie koordynacji i współdziałania instytucji i podmiotów społecznych oraz podniesienie jakości świadczonych przez nie usług. Międzysektorowy charakter zespołu ma gwarantować uwzględnienie wszelkich istotnych aspektów możliwości wsparcia dla imigrantów w Gdańsku.

– Nie ulega wątpliwości, że warto zarządzać migracjami i stwarzać warunki dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – W dobie wyzwań: demograficznych i ekonomicznych – przyczyniać się oni będą, i już przyczyniają, do rozwoju Gdańska i wzmacniania jego międzynarodowego, metropolitalnego charakteru.

W ramach Zespołu powołane zostaną  robocze grupy tematyczne, tj: edukacja, zdrowie, kultura, mieszkalnictwo, przemoc/dyskryminacja, wykluczenie społeczne, praca, komunikacja społeczna. Zespół zakłada rozszerzanie swojego składu o osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie w zakresie spraw imigrantów. Model, który zostanie wypracowany do końca grudnia 2015 r. pozwoli na podejmowanie szybkich i precyzyjnych działań w głównych obszarach polityki migracyjnej.

Pracami Zespołu  kierować będą: Piotr Olech z Wydziału Rozwoju Społecznego, Wiesława Wiktorska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

Prace zespołu zostały zaplanowane do końca grudnia 2015 r.

gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

Są chętni na budowę przejścia naziemnego przez al. Rzeczpospolitej

Miasto zabezpieczyło ponad 4,7 mln złotych na budowę kolejnego naziemnego przejścia. Do przetargu na realizację …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement