sobota , 15 czerwiec 2024
fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Z Gdańska do gwiazd: Polska Agencja Kosmiczna już w nowej siedzibie

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się dziś uroczyste otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Co zadecydowało o lokalizacji POLSA w naszym mieście? – O tym, że z Gdańska najłatwiej sięgnąć gwiazd, wiedział już Jan Heweliusz – podkreśla prezydent miasta Paweł Adamowicz.

 

fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl
fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Polska Agencja Kosmiczna POLSA (od ang. Polish Space Agency) ma się przyczyniać do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Agencja będzie realizowała zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.
POLSA została powołana do życia we wrześniu 2014 roku. Prezesem agencji został prof. Marek Banaszkiewicz.Na wniosek senatora RP i byłego rektora Politechniki Gdańskiej Edmunda Wittbrodta, decyzją sejmu na siedzibę organizacji wybrano Gdańsk.

Gdańsk – wybór nieprzypadkowy
Wybór nie był przypadkowy. Już przed wiekami w Gdańsku swoją pracownię miał astronom Jan Heweliusz. Dziś – m.in. dzięki głosom gdańszczan – jeden z dwóch polskich satelitów kosmicznych projektu BRITE nosi imię Heweliusza. W Gdańsku powstał też w 2011 roku najdokładniejszy zegar na świecie – zegar pulsarowy, który odmierza czas w oparciu o niezwykle regularne impulsy radiowe odbierane z pulsarów czyli gwiazd neutronowych.

Ale Gdańsk może się poszczycić nie tylko „kosmiczną historią”. Dziś nasze miasto to przede wszystkim prężny ośrodek branży nowych technologii i IT, którego mocnym wsparciem są trójmiejskie uczelnie. Takie zaplecze będzie doskonale oddziaływać na POLSA, czego dowodem może być porozumienie o współpracy, które podczas dzisiejszej inauguracji podpisali przedstawiciele Agencji, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych.

fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl
fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl

 

– Jako gdańszczanie bardzo się cieszymy, że siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej jest w naszym mieście – powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas uroczystości otwarcia siedziby POLSA w Gdańsku. – Warto jednak, by nie tylko Gdańsk, ale inne ośrodki metropolitalne w naszym kraju odciążały trochę Warszawę jako stolicę i także pełniły funkcje stołeczne, centralne. Warto, by takie miasta jak Poznań, Łódź, Lublin czy Wrocław wyposażać także w urzędy czy agencje centralne. To służy rozwojowi całego kraju.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powołana została ustawą z dnia 26 września 2014 r. Zgodnie z ustawą i Planem Działania Agencji zasadnicze dziedziny jej aktywności to:
– wspieranie resortów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności kosmicznej w sprawach merytorycznych i w kontaktach międzynarodowych;
– zaangażowanie w działalność wspierającą polską obronność i bezpieczeństwo przy pomocy technik i technologii kosmicznych;
– zapewnienie polskiej administracji dostępu do danych i serwisów związanych z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych i obserwacji Ziemi;
– sprzyjanie rozwojowi polskich badań kosmicznych i sektora przemysłowego oraz zapewnienie harmonijnej współpracy między nauką a przemysłem;
– wspieranie programów edukacyjnych wszystkich szczebli dotyczących wiedzy, badań i technologii kosmicznych.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) – jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, której celem jest przyśpieszanie rozwoju gospodarczego regionu północnej Polski oraz rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce. PSSE jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT), które propagują rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z obszaru Pomorza, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. GPNT i BPNT są platformą dla współpracy podmiotów z różnych dziedzin, w tym szczególnie gospodarczych oraz naukowo-badawczych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych.

Współpraca: Dariusz Wołodźko

gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

50-te Urodziny Zaspy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na uroczyste obchody 50-lecia Zaspy, które odbędą się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement