czwartek , 18 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
Fot. poland.pl

Zadłużenie Gdańska spada!

Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej do poziomu”A-“ oraz krajowy rating długoterminowy do poziomu ”AA”. To najwyższa ocena finansów miasta od 2000 roku, odkąd niezależne instytucje finansowe dokonują analizy finansów Gdańska!

Poprzednie ratingi miasta to „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy – dla zadłużenia w walucie krajowej).

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji określająca wiarygodność kredytową. Ocena ta jest długo lub krótkoterminowa i wystawiana jest w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej.

– Podwyższenie ratingów to bardzo dobra wiadomość, która jest potwierdzeniem naszej rozważnej polityki finansowej – zaznacza Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. – Niezależny audytor potwierdził, że zadłużamy się w sposób kontrolowany, głownie na inwestycje. Agencja doceniła też nasze działania przy wcześniejszej spłacie kosztownych zobowiązań.

Miasto Gdańsk swoją pierwszą ocenę ratingową (BBB) otrzymało w roku 2000. Oceny tej dokonała agencja Standard and Poors. Od 2004 roku stan miejskich finansów bada Fitch Ratings SA. W latach 2004-2006 Miasto uzyskało rating długoterminowy na poziomie BBB, a w latach 2007-2007 rating wzrósł do poziomu BBB +. Rok 2015 to kolejny wzrost i ocena AA- .

Otrzymywane oceny oznaczają:

BBB – Dobra wiarygodność kredytowa. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą.
AA – Bardzo wysoka wiarygodność kredytowa i bardzo wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań.
Jak podkreśla agencja Fitch w wydanym komunikacie podniesienie ratingów odzwierciedla dotychczasowe dobre wyniki operacyjne Gdańska oraz ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi, zapewniają Miastu wysoką zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Fitch ocenia zdolność Gdańska do finansowania inwestycji z własnych środków jako ponadprzeciętną pośród polskich miast ocenianych przez Fitch.

W latach 2007-2014 kwota zrealizowanych inwestycji wyniosła prawie 5,5 miliarda złotych. Przyrost zadłużenia w tym czasie to 915,7 mln zł

– Oznacza to, ze na każdą zainwestowana złotówkę, tylko 16 groszy przypadało z kredytu lub emisji obligacji – wyjaśnia Teresa Blacharska, skarbnik Miasta.

Zadłużenie Gdańska na koniec 2014 wyniosło 1153 mln zł, na koniec 2015 spaść ma o 129 mln zł i planowane jest na poziomie 1024 mln zł

źródło: gdansk.pl

About Kasia

Zobacz również

Wystawa Paulina Grosz LOT

GAK Plama Pilotów 11, Gdańsk Otwarcie wystawy: 10 sierpnia, godzina 18:00 Zapraszamy na wystawę Pauliny …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.