czwartek , 18 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider

Konkurs plastyczny „ZASPA NA KARTCE PAPIERU”

Zapraszamy do wziecia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Radę Osiedla Zaspa Młyniec, oraz Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza. 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZASPA NA KARTCE PAPIERU”

REGULAMIN   KONKURSU    PLASTYCZNEGO

pt: „ZASPA NA KARTCE PAPIERU”

I.             Organizator:       Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku  pod patronatem Rady Osiedla Zaspa – Młyniec.

II.          Cele konkursu:

  • Pobudzenie wśród  mieszkańców aktywności twórczej w zakresie umiejętności plastycznych, której inspiracją ma być   40- lecie  dzielnicy  Zaspa.
  • Kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne, a także pobudzenie  wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.
  • Popularyzowanie treści historii, piękna i uroku dzielnicy Zaspa.
  • Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku „Małych Ojczyzn” (np. dzielnicy Zaspa)  rodziny  oraz siebie samych,
  • Odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem siebie nawzajem.

III.    Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs jest skierowany zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, średnich jak również osób dorosłych.

Kategorie wiekowe

¾   dzieci przedszkolne

¾   klasy I-III szkoły podstawowej

¾   klasy IV-VI szkoły podstawowej

¾   klasy I- III  gimnazjum

¾   szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

  1. Tematyka prac plastycznych dotyczy piękna,  uroków  życia i współżycia na

terenie dzielnicy Zaspa.

3. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka i inne  techniki płaskie do wyboru przez uczestnika konkursu.

4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4  i nie większy niż A1.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm), według załączonego wzoru.*

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
  • placówka, adres, telefon
  • imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

IV. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt  telefoniczny z p. Anną  Zochowską   507200427

V.    Termin i miejsce nadesłania prac:  do 20 maja 2014 roku, na adres:

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza

ul. Pilotów 1

80-460 Gdańsk

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” .

VI.    W skład jury wchodzi pięciu członków,  którzy wybiorą po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

VII.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.kaziuki.pl. do  dnia 30 maja 2014r., a nagrody zostaną wręczone podczas Festynu  z okazji 40- lecia Zaspy w dniu 7 czerwca  2014 r.

VIII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

–   nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatorów,

– nadesłanie prac jest jednoznaczne ze zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych,

– prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

– prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

– jury  zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,

– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje  odwołanie).

– zgłaszający wyraża  zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów podczas wręczania nagród laureatom sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,

– udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

About Marcin

Zobacz również

Rossmann wspólnie z PCK przygotował nowy dom dla mieszkańców Ukrainy

W weekend w łódzkim hotelu przy ul. Milionowej zamieszka pierwszych kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy, dla …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.