piątek , 25 Czerwiec 2021
previous arrow
next arrow
Slider
fot. zaspa24.pl

Straż Miejska w Gdańsku zatrudni pracownika na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

zatrudni:
pracownika na wolne stanowisko urzędnicze
Informatyka w wymiarze 1 etatu

Do zadań informatyka należy obsługa sprzętu i systemów komputerowych Straży Miejskiej w Gdańsku

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie średnie – 5 lat stażu pracy, 4 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
profesjonalna znajomość:
systemów operacyjnych – Linux (Ubuntu, Debian); Windows (Vista, XP, Windows 7, Windows 8), Windows Server 2012),
praktyczne doświadczenie w administracji serwerem pocztowym Debian/Ubuntu Serwer (Postfix, Dowecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, Tripwire),
znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i replikacją maszyn wirtualnych na Hyper-V3.0,
programów biurowych Open Office, Microsoft Office,
stacji roboczych – naprawy zaistniałych usterek.

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
znajomość w zakresie administrowania programami Symfonia FK, Forte KP, Płatnik,
znajomość języka HTML, JAVA’S CRIPT, PHP, MySQL,
dobra znajomość anatomii komputera (zdiagnozowania usterki i drobnej naprawy),
umiejętność tworzenia baz danych i ich utrzymania,
dobra znajomość sieci komputerowych – tworzenia, diagnozy i naprawy,
zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
mile widziana znajomość języka obcego,
zamieszkanie na terenie gminy Gdańsk.

Warunki pracy:
praca na terenie gminy Gdańsk
pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
praca jednozmianowa / 8 godzin,
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
wynagrodzenie zasadnicze od 2621zł. do 2820 zł. (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
premia regulaminowa,
dodatek za staż pracy,
praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
miejsce pracy na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
planowane zatrudnienie od 10.03.2016r.

Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej – oryginał do wglądu),
kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
kserokopia książeczki wojskowej.
(Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie).
Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko informatyka” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 25.02.2016r. do godz. 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).

Informacje:
Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zobacz również

Budki dla ptaków i domki dla owadów na trójmiejskich osiedlach

Czy mieszka z nami czyżyk? Wróble, mazurki, bogatki, modraszki, pleszki, kopciuszki, oknówki, jerzyki, sroki, sójki, …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *