piątek , 24 wrzesień 2021
previous arrow
next arrow
Slider

1 marca 2015: zmiany w urzędach całej Polski

1 marca 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadza nowy System Rejestrów Państwowych, który jest oparty na jednej, centralnej bazie danych wszystkich Polaków. Jednocześnie wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności, które wprowadzają zmiany dla obywateli naszego kraju. Jakie to zmiany, jak MSW ocenia przygotowanie krajowego systemu, jak przygotowany do zmian jest Gdańsk?

Informacje na temat zmian obszernie opisane są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: www.msw.gov.pl

W skrócie: od 1 marca tego roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia będzie wniosek o dowód i będzie możliwe złożenie go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce. Łatwiej będzie też o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.

Nowy wzór dowodu osobistego

Każdy, kto po 1 marca będzie ubiegał się o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument oparty na nowym wzorze. Dokument ten będzie lepiej zabezpieczony przez fałszerstwami, m.in. dwukrotnie powtórzone będzie zdjęcie, pojawią się specjalne tłoczenia, mikrodruki, użyte będą specjalne farby. Dowód osobisty będzie zawierał informacje o polskim obywatelstwie, a poszczególne pola będą opisane również w języku angielskim. Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o: kolorze oczu, wzroście, adresie zameldowania, zamieszkania, ani nie będzie wzoru podpisu posiadacza.

Uproszczony wniosek o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku, który minimalizuje możliwość popełnienia błędu.

Wniosek o dowód osobisty, akt urodzenia

Dotychczas o dowód ubiegaliśmy się w miejscu aktualnego bądź ostatniego miejsca zameldowania, a o wydanie aktu stanu cywilnego w miejscu ich sporządzenia. Po zmianach te sprawy załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Ślub poza urzędem

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek kierownikowi USC w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Miejsce wybrane na ceremonię musi jednak gwarantować zachowanie powagi, doniosłości ceremonii i bezpieczeństwa wszystkich uczestników- ostateczną decyzję podejmie kierownik USC. Nowe przepisy mówią też o dodatkowych kosztach zorganizowania takiej uroczystości w wysokości 1000 zł.

Nadawanie obco brzmiącego imienia

W myśl nowego ustawodawstwa będzie możliwe nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Dziecku będzie można nadać maksymalnie dwa imiona. Imię to nie może być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Ostateczna decyzja o nadaniu dziecku imienia zaproponowanego przez rodziców należeć będzie do kierownika USC.

Zmiany w urzędach

Zmiany w urzędach podyktowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych. Tak powstał centralny System Rejestrów Państwowych (SRP), do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce. Urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO, dającej dostęp do danych. Według MSW nowy system ma zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o wprowadzonych zmianach

– Wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych przyniesie pewnie jakieś niedogodności, bo nie da się zrobić dużego wdrożenia bez przypadków, które wymagają wsparcia i interwencji – powiedział serwisowi informacyjnemu portalsamorzadowy.pl wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szubiela.

Jednocześnie MSW informuje, że SRP to jedno z najbardziej skomplikowanych rozwiązań informatycznych w Polsce. Każda wielka zmiana może nieść ze sobą początkowe trudności. Większość tak złożonych projektów potrzebuje czasu na ustabilizowanie, a użytkownicy na przyzwyczajenie się do niego. Ministerstwo dodaje: Przygotowaliśmy odpowiednie procedury awaryjne na wypadek problemów, nawet jeśli nigdy nie musiałyby być użyte.

Jeżeli pojawią się przejściowe trudności

portalsamorzadowy.pl informuje o możliwych utrudnieniach:

http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/system-rejestrow-panstwowych-procedury-na-wypadek-awarii,68007.html

Więcej publikacji na ten temat:

– http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/system-rejestrow-panstwowych-urzednicy-pelni-obaw-przed-1-marca,68011.html

– http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/program-pl-id-sprawy-techniczne-moga-uniemozliwic-jego-dobre-wdrozenie,67367.html

– http://www.portalsamorzadowy.pl/podlaskie/spoleczenstwo-informacyjne/aplikacja-zrodlo-dowody-osobiste-dwa-miesiace-przesuniecia-to-za-malo-grozi-kompromitacja,66236.html

Gdańsk przygotował się do zmian, ale…

– w związku z wprowadzeniem SRP w gdańskim magistracie zainstalowano na stanowiskach pracy otrzymane z ministerstwa komputery, drukarki, skanery i czytniki kart elektronicznych,

– komputery, które były niesprawne zostały na nowo skonfigurowane, zaopatrzone w aktualne oprogramowanie i podłączone do sieci dedykowanej do komunikacji z Systemem Rejestrów Państwowych,

– niemal 100 pracowników urzędu zostało przeszkolonych w zakresie obsługi aplikacji ŹRÓDŁO, zdali oni wymagany egzamin, posiadają niezbędne karty kryptograficzne,

W trakcie przygotowań do wprowadzenia systemu Gdańsk zgłosił i wysłał do ministerstwa kilkadziesiąt pytań dotyczących wprowadzenia centralnego Systemu Rejestrów Państwowych. Na realizację niektórych zgłoszonych problemów nadal czekamy. Chodzi o m.in. niewystarczającą przepustowość dedykowanego łącza, dostarczenia zbyt małej ilości adresów podłączeniowych koniecznych do obsługi systemu, co może spowodować komplikacje w obsłudze klienta.

W urzędzie po 1 marca 2015

Wszystkie miasta w Polsce dokładają starań, by proces prowadzania SRP przebiegł jak najsprawniej. Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość w pierwszym okresie funkcjonowania SRP i deklarujemy podejmowanie najwyższej staranności w realizacji nowych zadań przez Urząd Miejski w Gdańsku. Liczymy także na dobrą współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, w szczególności w początkowym okresie działania systemu. Szczególnie ważne będzie priorytetowe rozwiązywanie zgłaszanych problemów czy usterek przez duże ośrodki obsługujące klientów. Mimo systemów wsparcia, należy jednak liczyć się z wydłużeniem czasu oczekiwania na otrzymanie z USC odpisu aktu stanu cywilnego czy zaświadczenia.

 

źródło: gdańsk.pl

Zobacz również

Zaspa Rozstaje. Roboczy spacer po dzielnicy prezydent Gdańska w towarzystwie miejskich i dzielnicowych radnych

O planach wobec betonowej kładki nad al. Rzeczypospolitej, o przyszłości zielonego terenu pomiędzy ulicami Burzyńskiego …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *