poniedziałek , 8 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider
Fot. Gdańsk.pl

Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku. W puli ponad 18 mln złotych

W poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczęła się ósma edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Od tego dnia przez cztery tygodnie gdańszczanki i gdańszczanie mogą składać projekty, które zmienią nasze miasto. Tegoroczna pula to 18 428 001 zł. W tym roku Gdańsk obiera zielony kierunek i rozpoczyna pilotażową edycję Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane Budżecie Obywatelskim 2020 w Gdańsku w wysokości 428 001 zł.

Łączna kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł).

W tym roku Gdańsk obiera zielony kierunek i rozpoczyna pilotażową edycję Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Każdy ma szanse w szczególny sposób zadbać o swoje otoczenie, dzielnicę. Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych: nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, przestrzenie rekreacyjne, parki kieszonkowe, renowacja istniejących terenów zieleni, ogrody deszczowe. Dzięki temu w naszym mieście powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

W czasie głosowania na projekty zielone mieszkańcy będą mieli 2 dodatkowe punkty.

Jakie zasady

Zasady są takie same jak w latach ubiegłych. Projekty mogą zgłaszać wszyscy gdańszczanie bez względu na wiek, zamieszkanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Zachęcamy dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje pomysły.

Podstawowym kryterium jest ogólnodostępność projektów, które mogą dotyczyć wielu obszarów tematycznych: edukacji i kultury, komunikacji miejskiej, inwestycji drogowych, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, pomocy społecznej, zdrowia, sporu i rekreacji, ochrony środowiska czy zieleni miejskiej.

Harmonogram BO 2021:

  • 08.06.2020 r. – 05.07.2020 r. – przyjmowanie projektów
  • do 15 października 2020 r. – ocena projektów
  • do 30 października 2020 r. – losowanie numerów projektów
  • 16 – 30 listopada 2020 r. – głosowanie
  • do 7 grudnia 2020 r. – informacja o wygranych projektach

Jak złożyć wniosek?

Gdańszczanki i gdańszczanie mają teraz miesiąc na złożenie swoich propozycji projektów.

Jak co roku, wnioski będzie można składać poprzez dokonanie rejestracji w systemie elektronicznym i wypełnienie formularza wniosku na stronie internetowej www.gdansk.pl

Formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować, zebrać co najmniej 1 podpis poparcia mieszkańca Gdańska i dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2021” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, więc do wyboru jest wiele obszarów tematycznych: edukacja i kultura, komunikacja miejska, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska i inne.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku ?

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Pomogą oni sprawdzić:

  • własności terenu,
  • plany zagospodarowania przestrzennego ,
  • koszt projektu, itp.

Skorzystaj z pomocy urzędników

Pracownicy Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze Prezydenta odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wypełnić wniosek.

Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:

– tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,

Źródło: Gdańsk.pl

About Zaspa24

Zobacz również

Sopot Non-Fiction

Serdecznie zapraszamy na XI. edycję Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencję Artystyczną Sopot Non-Fiction. Podczas rezydencji …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.