sobota , 15 czerwiec 2024

Narodowy Spis Powszechny 2021 – zostań rachmistrzem spisowym. Zgłoszenia tylko do 9 lutego

Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się w tym roku. Obecnie poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą. W Gdańsku potrzeba 194 rachmistrzów. Aby zgłosić swoją kandydaturę, wystarczy w dniach od 1 do 9 lutego wysłać mail.

Gminnym Komisarzem Spisowym w Gdańsku jest prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spisu powszechnego NSP 2021.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz oświadczenia kandydata m.in. o korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Jak złożyć ofertę?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym), w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego

Miejsce składania ofert:

 • pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • osobiście: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ZOM nr 1 Partyzantów 74, pokój 210, ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,
 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych można uzyskać na stronie internetowej oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, nr tel. (58) 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl

About Zaspa24

Zobacz również

50-te Urodziny Zaspy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości na uroczyste obchody 50-lecia Zaspy, które odbędą się w dniach …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement