wtorek , 9 sierpień 2022
previous arrow
next arrow
Slider

Podsumowanie XXVI sesji RMG: „Nie” dla lex deweloper na Zaspie

Gdańscy Radni niemal jednogłośnie odrzucili uchwałę przygotowaną w oparciu o lex deweloper. Podczas XXVI sesji Rady Miasta pierwszy raz, od dnia wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, procedowano uchwałę w tym trybie. Zdaniem radnych, w tym przypadku interesy Miasta i mieszkańców będą lepiej zabezpieczone poprzez sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Fot. Gdańsk.pl

Taki budynek na ponad 100 mieszkań i lokale usługowe firma TUP Property S.A. chce postawić na Zaspie, przy ul. Jana Pawła II nr 20

Pełnomocnik inwestora TUP Property S.A. z siedzibą w Pruszkowie 19 maja 2020 roku złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce położonej przy al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących.

Radni zabierający głos w dyskusji zajęli stanowisko, że polityka przestrzenna miasta powinna być kształtowana poprzez sporządzanie miejscowych planów. Procedura planistyczna umożliwia wszystkim zainteresowanym aktywne uczestnictwo w tym procesie.

W planach była inwestycja mieszkaniowa – budynek mieszkalny wielorodzinny (w części frontowej 9 i 10 kondygnacyjny, w tylnej części 7 kondygnacyjny) wraz z garażem podziemnym (169 miejsc postojowych) oraz niezbędną infrastrukturą. W budynku planowano od 100 do 123 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 33m2 do 130m2, dla ok. 254 nowych mieszkańców. Na dwóch pierwszych kondygnacjach zaproponowano usługi: przychodnia lekarska oraz przedszkole o łącznej powierzchni od 900m2 do 1000m2.

Inwestycja towarzysząca polegać miała na włączeniu czterech sygnalizacji świetlnych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR, korekcie w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Zbigniewa Burzyńskiego II, a także przebudowie wjazdów na teren inwestycji mieszkaniowej wraz z budową odcinków chodnika i remontem już istniejącego wzdłuż terenu inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieniała lokalizacji pomnika W hołdzie bohaterom upamiętniającego miejsce pierwotnego pochówku obrońców Poczty Polskiej.

Inwestycja mieszkaniowa w założeniach spełnia wymagania lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Gdańska, m. in. pod względem: odległości od przystanku komunikacji publicznej, odległości od szkoły podstawowej, dostępu do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji czy sportu, wysokości budynku, lokalizacji usług, ustaleń dotyczących lokalizacji garaży, dróg serwisowych i wewnętrznych. Nie jest też sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, a na obszarze objętym wnioskiem nie obowiązują żadne miejscowe plany. Wniosek uzyskał wszystkie wymagane ustawą uzgodnienia.
Źródło: Gdańsk.pl

About Zaspa24

Zobacz również

Sopot Non-Fiction

Serdecznie zapraszamy na XI. edycję Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencję Artystyczną Sopot Non-Fiction. Podczas rezydencji …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.